Hur fungerar ett uppgraderingsprojekt tillsammans med ZeeU?

ZeeU genomför tillsammans med er en genomgång av er befintliga installation. Här verifierar vi vilka anpassningar ni har som är kritiska för er verksamhet. Vi går igenom infrastrukturen och ger er en rekommendation på en ny lösning. Tillsammans sätter vi en tidsplan som passar er verksamhet, det är viktigt för oss att ni känner er trygga med intern avsättning av resurser. I projektplanen arbetar vi mot tydligt uppsatta faser och beslutspunkter.

Så här fungerar det

Projektet startas med verifikation eller uppsättning/justering av infrastruktur. Här kan ZeeU ta ett helhetsansvar eller driva uppsättningen emot/tillsammans med Er IT-leverantör. Vi sätter upp en testuppgradering av ert affärssystem och verifierar kända anpassningar samt gör flödeskontroller. Vi kan här också hjälpa er att ta fram testprotokoll och bistå med tester.

ZeeU är med under hela er testperiod och håller ihop era tester med kontinuerliga avstämningar. Vi använder oss av avvikelserapportering där vi enligt egen metodik följer eventuella fel till rättning och slutförd åtgärd. Acceptanstest genomförs tillsammans med er för att säkerställa att vi gått igenom systemet inför driftstart, när både ni och vi känner oss trygga genomför vi en skarp uppgradering. Vid första driftstartsdagen finns resurser tillgängliga och löser eventuella frågetecken direkt. Vi fortsätter därefter med att erbjuda er utbildning och vidareutveckling av ert system.

Vårt mål från ZeeU är alltid långsiktiga relationer där ni skall få ut mer av ert affärssystem och IT-lösningar.