Hur fungerar ett uppgraderingsprojekt tillsammans med ZeeU?

Så här fungerar det

Projektet startas med verifikation och uppsättning eller justering av infrastrukturen. Här kan ZeeU antingen ta ett helhetsansvar eller driva uppsättningen i samarbete med Er IT-leverantör. Vi sätter upp en testuppgradering av ert affärssystem, verifierar kända anpassningar och gör flödeskontroller. Vi kan under det här stadiet också hjälpa er att ta fram testprotokoll och bistå med tester. Tillsammans sätter vi en tidsplan som passar er verksamhet – det är viktigt för oss att ni känner er trygga med intern avsättning av resurser.

ZeeU är med under hela testperioden och håller ihop testerna med kontinuerliga avstämningar. Vi använder oss av avvikelserapportering där vi enligt egen metodik följer eventuella fel till rättning och slutförd åtgärd. Acceptanstest genomförs sedan tillsammans med er för att säkerställa att vi gått igenom systemet inför driftstart.

När både ni och vi känner oss trygga genomför vi en skarp uppgradering. Vid första driftstartsdagen finns resurser tillgängliga och löser eventuella frågetecken direkt. Vi fortsätter därefter att erbjuda er utbildning och vidareutveckling av ert system.

Vårt mål från ZeeU är alltid långsiktiga relationer där ni skall få ut mer av ert affärssystem och IT-lösningar.

Vill du veta mer? Ta del av våra kundcase!

21/3 2024
Aktuellt, Kunder Jeeves

Lyckad implementering av Ongoing WMS hos Magnusson & Freij

AB Alrik Hedlunds logga med pennor i bakgrunden

24/10 2023
Aktuellt, Kunder Jeeves

Lyckad uppgradering av Jeeves ERP med AB Alrik Hedlund

I september var det dags för AB Alrik Hedlund –...

Hultafors AB logga med deras välkända måttstock i bakgrunden

9/6 2023
Aktuellt, Kunder Jeeves

Uppgradering av Jeeves med Hultafors AB

För att behålla och förstärka rollen som marknadsledare har Hultafors...