ZeeU NotifyMe

Område:
General

Pris
990 kr/månad
+ installation
Möjlighet till testperiod

Kontaktperson
Mikael Asklid
mikael.asklid@zeeu.se

Låt ditt ERP informera dig! Hitta avvikelser i realtid och få resultaten sammanställda till din mail.

Jeeves har en utmärkt sökmotor, många av våra kunder använder den för att hitta avvikelser. Problemet i verksamheter är dock att detta oftast genomförs försent, man saknar då tiden att reparera avvikelsen.  

Med NotifyMe kan du få resultaten mailade direkt till dig med exakt den informationen du eftersöker. 

Hur fungerar det?  

ZeeU har utvecklat ett ramverk som skickar notiser till dig baserat på tidigare sökningar.  

Du uppdaterar detta själv – samt har full kontroll över dina notifikationer.  

NotifyMe skickar också notifikationer baserade på uppdateringar kring Jeeves standardtabeller och -program. Produkten inkluderas med fem standard sökoptimeringar för att enkelt komma igång och du bestämmer hur ofta samt vem som skall få informationen till sin mail.  

Låt helt enkelt Jeeves göra jobbet åt dig!

Notifikationer kan exempelvis vara 

  • Säkerhetsrelaterade, exempelvis byte av bankkonto 
  • Kontrollera exempelvis varor utan priser 
  • Information exempelvis affärer med låg marginal 
  • Avtal, exempelvis leverantörsavtal eller kundavtal

Pris

Produkten får testas fritt i två månader. Dessutom ingår hjälp att komma igång med produkten.

Månadspris: 990kr/månad
Installationspris (efter eventuell testperiod): 5000kr

Innan hade vi svårt att få en tydlig överblick över den dagliga verksamheten men med NotifyMe får vi enkla rapporter och varningar när åtgärder behöver göras. Vi använder bland annat NotifyMe för att hålla koll på fakturering och försäljning, leveranser samt planeringsarbete.

Andreas Lalin, VD för GSAB och Invitrea

Vill du veta mer eller är du redo att lämna en intresseförfrågan? Klicka på någon av knapparna nedan:

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!