ZeeU NotifyMe

Låt ditt ERP informera dig! Jeeves har en utmärkt sökmotor, många av våra kunder använder den för att hitta avvikelser.

Problemet i verksamheter är dock att detta oftast genomförs för sent, man saknar då tiden att reparera avvikelsen.  

Men tänk om du kunde ha resultaten mailade till dig?  

Med exakt den informationen du eftersöker?  

  • Hur fungerar det?  

ZeeU har utvecklat ett ramverk som skickar notiser till dig baserat på tidigare sökningar.  

Du uppdaterar detta själv – samt har full kontroll över dina notifikationer. 

Allt detta från det nya programmet NotifyMe i Jeeves.  

NotifyMe skickar också notifikationer baserade på uppdateringar kring Jeeves standardtabeller/ -program. NotifyMe inkluderas med fem standard sökoptimeringar för att enkelt komma igång. Du bestämmer hur ofta samt vem som skall få informationen på sin mail.  

Det är dags att låta Jeeves göra jobbet åt dig!

Vad kan det innehålla? 

Notifikationer kan exempelvis vara 

  • Säkerhetsrelaterade, exempelvis byte av bankkonto 
  • Kontrollera exempelvis varor utan priser 
  • Information exempelvis affärer med låg marginal 
  • Avtal, exempelvis leverantörsavtal eller kundavtal

Låter det intressant, ta kontakt med oss på info@zeeu.se

ZeeU NotifyMe

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!