ZeeU restAPI

Område:
General

Pris:
Från 1500 kr/månad

Kontakperson:
Mikael Asklid
mikael.asklid@zeeu.se

Standardiserat API för att förenkla integration mot Jeeves

Nu lanserar vi ett dokumenterat/standardiserat API som är baserat på REST (Representational State Transfer). Med detta nya API kan integrationer byggas snabbare mot Jeeves. 

Exempel på tillämpningar:

  • E-handel
  • CRM
  • WMS
  • eAttest

För en teknisk beskrivning av framtaget REST API, kontakta Mikael( mikael.asklid@zeeu.se ), eller via kontaktformuläret nedan:

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!