ZeeU restAPI

Standardiserat API för att förenkla integration mot Jeeves

Nu lanserar vi ett dokumenterat/standardiserat API som är baserat på REST (Representational State Transfer). Med detta nya API kan integrationer byggas snabbare mot Jeeves. 

Exempel på tillämpningar:

  • E-handel
  • CRM
  • WMS
  • eAttest

För en teknisk beskrivning av framtaget REST API, kontakta oss på info@zeeu.se, eller via kontaktformuläret nedan:

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!