ZeeU restAPI

För att förenkla för de kunder som vill integrera sina system Jeeves ERP, så har ZeeU tagit fram ett nytt API baserat på REST-teknologi.

Nu lanserar vi ett dokumenterat/standardiserat API som är baserat på REST (Representational State Transfer). Med detta nya API kan integrationer byggas snabbare mot Jeeves. För en teknisk beskrivning av framtaget REST API, kontakta oss på info@zeeu.se, eller via kontaktformuläret nedan:

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!