Ekonomi

Vår rapport för ekonomi ger dig möjligheten att analysera och förstå prisdifferenser, kalkyldifferenser och lagertransaktioner för att få riktiga insikter i företagets ekonomiska hälsa. 

Genom att erbjuda möjligheten till mer detaljerad information via drill-down, kan du granska transaktioner och händelser på en granulär nivå för att identifiera orsaker till avvikelser och implementera åtgärder för att förbättra lönsamheten och effektiviteten. 

Vår Power BI-rapport inkluderar också en likviditetsprognos som hjälper dig att förutse och planera din företags likviditetsbehov. Genom att integrera data från olika källor ger vår rapport dig en realistisk bild av din företags likviditet, vilket gör det möjligt för dig att fatta välgrundade beslut och hantera din ekonomi på ett effektivt sätt. 

Kolla närmare på vad du kan göra med rapporten!

Vill du veta mer om våra ekonomirapporter, ta en kaffe eller bara säga hej?

Kontakta Jack på jack.mortimer@zeeu.se