Business Central-moduler: Ekonomi och redovisning

Det är dags för ännu ett avsnitt i vår följetong om Business Central-moduler!

Efter att ha bockat av försäljning och inköp är det dags för redovisning och ekonomi. I redovisnings- och ekonomimodulen finns självklart alla grundläggande funktioner som du behöver för att sätta upp ett företag och bokföra mot huvudboken. I detta ingår delar som kontoplan, redovisnings- och återkommande journaler, allmänna rapporter och momshantering. Nedan följer de mindre funktionerna som underlättar arbetet i Business Central. 

Kontouppställning  

Med kontouppställning får du ett finansiellt rapporteringsverktyg som ger dig möjligheten att isolera och analysera data. Datan kan du till exempel basera på kontoplan och budget. Du väljer alltså ut konton och gör beräkningar i jämförelse med variabler som till exempel uppsatt budget.  

Automatkontering  

Automatkontering i Business Central fungerar genom att använda fördelningsnycklar. Dessa fördelar redovisningstransaktioner till olika kombinationer av saker som konton och avdelningar i samband vid bokföringen i Business Central. 

Budget  

I Business Central kan du planera din budget baserat på är, månad, vecka eller dag. Vill man kopiera föregående års budgetar eller enkelt exportera ut dem till Excel kan man också göra det. Efter det kan du även läsa in den tillbaka till Business Central.  

Konsolidering

Har du flera företag i Business Central som är del av samma koncern kan du genom denna funktionen konsolidera företagen upp till en gemensam koncernmoder. Företagen kan komma från en eller flera olika Business Central-databaser eller från andra externa filer.  

Periodisering  

Här kan du periodisera ut kostnader över en ett kvartal eller ett år. Funktionen bygger på mallar som ni själva skapar och och sedan applicerar på transaktionsraden vid bokföring där kostnaden fördelas enligt den uppsatta mallen.  

Dimensioner  

I Business Central finns det dimensioner som du kan använda som tillägg för att specificera kostnader och intäkter utöver saker som till exempel redovisningskontot. Du kan själv namnge dimensionerna du vill ha för att enkelt skapa full förståelse och ett lättarbetat system.  

Intercompany Postings  

Intercomany Postings finns i Business Central för att automatiskt kunna bokföra dokument och transaktioner mellan flera företag. Dokumenten hanteras och bokförs genom en inbox och en utbox som även den kan automatiseras. 

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!