Business Central-moduler: Inköp

Förra artikeln i vår följetång om Business Centrals olika moduler fokuserade på försäljning. Och vad går bättre hand i hand med det om inte inköp! Vi kör samma upplägg som i tidigare artiklar och går igenom de stora delarna av inköpsmodulen som du behöver veta om.

Leverantörer och kontakter

Precis som vi gick igenom i artikeln om försäljning behöver du kunna lagra information om din kundbas och specifika kunder. Detta gör du via kundkorten. På samma sätt finns leverantörskort för att registrera och lagra dina leverantörer. Namn, adress, kontakperson och allt det vanliga registrerar du här men också vilket kommunikationssätt som leverantören föredrar. Det går även att lägga till flikar med förvalda värden för inleveranser, faktureringar och inköpsordrar.

Inköpsoffert

En inköpsoffert är som ett preliminärt utkast för en inköpsorder. Denna kan i sin tur bli till en inköpsfaktura i senare skede. Du skapar upp inköpsofferten mot leverantören och adderar de artiklar, tjänster och textrader som ska bli upphandlade. Prislogiken i Business Central summerar därefter automatiskt ihop offerten som skickas till leverantören för att senare bli en inköpsorder.

Inköpsorder

Där inköpsoffertern är ett utkast är inköpsordern en godkänd order. Du kan skapa en inköpsorder på två sätt i Business Central. Antingen via inköpsofferten som vi nämnde ovan eller helt manuellt. Skapar du den manuellt väljer du leverantör, kontakt, artiklar och antalet som ska med i ordern. Precis som i inköpsoffertern räknar prislogiken ut och summerar ordern som sedan kan går ut till leverantören.

Avropsorder

Avropsorder används när du behöver lägga större beställningar från leverantören. Från denna avropar du sedan leveranser tills avropsordern är slutförd. Ett avrop skapar en inköpsorder som ni använder för att ta emot artiklarna och bokföra leverantörsfakturan emot.

Inköps- och kreditfaktura

Här kan man direkt registrera både inköps- och kreditfakturor från leverantörerna. Du väljer leverantör och anger därefter de textrader, konton, artiklar, resurser, anläggningstillgångar eller omkostnader som korresponderar mot det upphandlade.

Inköpsförslag

Precis som det finns kund- och leverantörskort finns artikelkort. På artikelkortet anger du vad som gäller vid återanskaffning. Detta inkluderar bland annat beställningspunkter och -kvantiteter samt max- och minlager. Utifrån dessa värden skapar Business Central ett inköpsförslag som tar fram en inköpsorder.

Alternativa leverantörer

I Business Central kan det finnas flera leverantörer per produkt. Dessa kan även ha olika priser, ledtider och inköpsadresser som du kan upphandla produkten från. De alternativa leverantörerna kan registreras och lagras direkt på artiklarna i systemet.

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!