Område:
General

Pris:
Offert

Kontaktperson:
Jonas Andersson
jonas.andersson@zeeu.se

En nyinstallation av Jeeves version 6 – som innebär en uppfräschning av design, nya funktioner och uppsättning.

Då många Jeeves-installationer är över 10-20 år gamla, har mycket förändrats i användarnas organisation under tiden. Jeeves har i många fall anpassats under denna tid och mycket av anpassningarna och data är inte längre relevant. En nyinstallation innebär en uppfräschning av design, nya funktioner och uppsättning.

ZeeU ReNew innebär en nyinstallation av Jeeves version 6 på nya servrar. Väsentlig grunddata och transaktioner migreras över från befintlig Jeeves-version samt de anpassningar, tillagda program, tabeller och fält som behöver lyftas över.

Hur fungerar projektet?

  • ZeeU håller workshop med kunden runt vilken data som ska migreras och vad som eventuellt ska ligga kvar som historik i den befintliga Jeeves-installationen
  • Våra utvecklare gör en analys av befintliga anpassningar, fält, tabeller och program som sedan gås igenom med kunden
  • Grunddata migreras till produktionsmiljön och en kopia tas till testmiljön där transaktionsdata, anpassningar och integrationer fungerar
  • Kunden får testa så att flöden, anpassningar och integrationer fungerar
  • Eventuell komplettering av migrationen utförs efter feedback och testas sedan igen
  • Efter kunden är nöjd och har godkänt blir det skarp produktioinssättning

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!