SOLO

Område:
Supply Chain

Pris:
Offereras

Kontaktperson:
Mikael Asklid
mikael.asklid@zeeu.se

Utveckla inköpsarbetet med lagerstyrning.

ZeeU integrerar PromoSofts lagerstyrning och Jeeves ERP hos nya och befintliga kunder och erbjuder en färdig integration mellan Jeeves ERP och SOLO. På så sätt blir integrationen säkrare, billigare och snabbare.

I ett växande företag blir lager och inköp förr eller senare ett problem. Detta är ofta till följd av personberoende, för mycket manuellt arbete, osäkerhet i inköpsbesluten och otillräcklighet i kontrollen på nyckeltal och rapporter. Att veta exakt hur varulagret mår från hela sortimentet ner till enskilda artiklar är ofta en utmaning.

Med ett professionellt lagerstyrningssystem digitaliseras och automatiseras processen och du får även en historik att gå tillbaka till för att lära av misstagen. Antalet transaktioner per medarbetare kan tiodubblas och ni kan lägga en plattform för att fortsätta växa och samtidigt frigöra personalresurser snarare än att belasta dem.

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!