ZeeU Refresh

Säkerställ dataintegritet och prestandaförbättring med ZeeU Refresh!

Område:
General

Pris:
Offert

Kontaktperson:
Olof Ryttarson
olof.ryttarson@zeeu.se

Har du problem med att din Jeeves-databas är översvämmad av gammal och onödig data? Med ZeeU Refresh kan du rensa din databas på ett effektivt och kontrollerat sätt, samtidigt som lagkrav om datalagring är uppfyllda.

Vad får du ut av ZeeU Refresh?

Anpassad datarensning

Lösningen erbjuder avancerade funktioner för att ta bort gamla data från Jeeves, men med noggranna kontroller. Du kan alltså vara säker på att viktig information bevaras enligt gällande lagkrav. Vill du ta bort specifik data? Du kan enkelt ange kundnummer eller artikelnummer för att ta bort relevanta transaktioner och du kan även rensa enskilda kundordrar och -fakturor.

Effektiv datahantering

Den rensade datan överförs till interimstabeller som sedan exporteras till ditt data warehouse innan de tas bort från Jeeves-databasen. Detta minskar volymen av onödig data och förbättrar systemets prestanda.

Födelar

  • Förbättrad användarupplevelse: Din Jeeves-databas fräschas upp, vilket förbättrar användarupplevelsen genom att rensa bort oanvändbar gammal data.
  • Prestandaförbättring: Minska databasvolymen och uppnå bättre systemprestanda så din Jeeves-miljö är snabbare och smidigare än någonsin.
  • Framtidssäkrad datahantering: Vi hjälper dig att skapa verktyg så att du själv kan underhålla en fräsch Jeeves-databas i framtiden.
  • GDPR-kompatibel datalagring och -radering.

Hur fungerar projektet?

Vi börjar med att skapa en säker kopia av din produktionsdatabas i en särskild miljö för rensning och tester. Efter att ha analyserat stora och anpassade tabeller genomför vi en noggrann rensning. Vi använder Jeeves standardrensningsfunktioner och har även implementerat egna rensningsfunktioner. Vi möjliggör arkivering av den rensade datan i historiktabeller så att den fortfarande kan nås för beslutstöd och analyser.

Med ZeeU Refresh kan du säkerställa att din Jeeves-databas är i toppskick, både vad gäller prestanda och datakvalitet!

Vill du veta mer?

Kontakta Olof på olof.ryttarson@zeeu.se så hjälper han dig vidare.

Produktbild på ZeeU refresh

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!