Molnsäkerhet och Business Central

Idag flyttas mer och mer data över till det ökända molnet. Till och med affärssystem utvecklas och blir helt molnbaserade. Ett av dessa affärssystem är Business Central som är helt molnbaserat, det vill säga att all data lagras i Microsofts digitala moln istället för på lokala servrar. Men hur fungerar egentligen datalagringen i molnet och vad behöver man tänka på för att hålla företagets data säker?

Säker lagring av data i molnet, eller molnsäkerhet som det kort kallas, är en del av arbetet att säkra cybersäkerheten. Vad det innebär kort – är att se till att data förblir privat och förvaras säkert men innefattar också hela infrastrukturen med teknik och protokoll som ska skydda data, miljöer och program som lagras och körs i molnet.

Självklart är det lika – om inte ännu mer, viktigt att hålla uppe IT-säkerheten när man går över mer och mer till molnet. Det är både ditt och molnleverantörens delade ansvar att se till att molnet är säkert. Microsoft är inget IT-säkerhetsföretag och ansvarar därför inte helt för dataskyddet. De ansvarar däremot för säkerheten i deras egen infrastruktur och ser till att kundernas data är tillgänglig. Stora molnleverantörer, som Microsoft, har ofta stora fördelar kring säkerhet och efterlevnad än om man jämför med mindre molnleverantörer men det yttersta ansvaret att skydda din data, applikationer och tjänster ligger fortfarande på dig. Detta är även en fördel eftersom det innebär att alla typer av eventuella attacker och intrångsförsök måste ta sig igenom både molnleverantörens säkerhetsskydd och det skydd du sätter upp.

Självklart finns det saker du kan göra på egen hand för att skydda din data. Tre exempel är:

  • Kryptering – Du kan kryptera data själv eller med hjälp av molnleverantören. Dock är detta inte alltid nödvändigt, utan beror på vad för typ av data du lagrar i molnet. Har du finansiell, konfidentiell eller affärsmässigt känslig information rekommenderas det alltid dock.
  • Lösenord – Kanske en uppenbar punkt men en som tål att upprepas. Använd starka lösenord med en blandning av bokstäver, siffror och specialtecken. En lösenordshanterare kan också vara bra att ha men även denna behöver ett starkt lösenord.
  • Offentliga nätverk – Använd inte offentliga nätverk när du arbetar med din data, speciellt inte om de inte använder stark autentisering. Behöver du använda liknande nätverk rekommenderas det att du använder en VPN, ett Virtual Private Network, som skyddar din data.

Vill du veta mer kring molnsäkerhet och ERP – anmäl dig till någon av våra frukostseminarier 19-21/10 i Göteborg, Jönköping & Ängelholm.

Du kan anmäla dig här

Där kommer vår driftspartner Diflex bland annat prata modern IT-plattform och säkerhet.

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!