BC-moduler: Personal

I en tidigare artikel gick vi igenom Business Central med lite extra fokus på produktionsmodulen. Självklart finns det fler områden inom Business Central och vi kommer gå igenom de stora så att du får en heltäckande bild av systemet. Näst på tur blir Personal.

Likt produktionsdelen är Business Centrals Personal-modulen uppbyggt av olika funktioner. Några av funktionerna, som ”Anhöriga”, ”Födelsedagar” och ”Fackförening” är ganska självklara. Under dessa hittar du personalens födelsedagar, närmast anhöriga om ni av någon anledning skulle behöva få tag på dem och vilka som är anslutna till vilka fackföreningar. Utöver det finns de lite större funktionerna. Dessa innefattar personalregister, frånvarohantering, konfidentiell information, kompetenser, fackförening och statistik som alla beskrivs nedan.

Personalregister

Har du koll på anställnings- och avgångsdatum? Eller dina anställdas uppgifter? I personalregisteret samlas allt från adresser, telefon- och mobilnummer, e-postadresser och andra viktiga detaljer på samma ställe för enkel tillgång. Tillsammans med de tidigare nämnda modulerna behöver du aldrig oroa dig för att missa ett viktigt datum för en anställd igen.

Frånvarohantering

Vare sig det gäller sjukdom, semester, tjänstledighet, VAD, VAB eller annan frånvaro registreras och administreras personalens när- och frånvaro i Frånvarohantering.

Konfidentiell information

I dagens mediaklimat och med nätsäkerhet som en ständigt aktuell fråga är möjligheten att kunna registrera konfidentiell information säkert en nödvändighet för företag. Genom behörighet och lösenordskontroll registrerar ni tryggt och håller ett säkert arkiv över konfidentiella uppgifter i systemet.

Kompetenser

Era anställda besitter en hel del olika kompetenser som lätt kan bli svåra att hålla koll på. I Kompetenser registreras de anställdas olika kompetenser och kan därfter enkelt sökas upp och utnyttjas till fullo. Är du i behov av en specifik kompetens kan man till och med söka i systemet och snabbt få fram de anställda som matchar behovet.

Statistik

Som du kanske har förstått vid det här laget är personalmodulen full av statistik. Man får från början med en mängd funktioner i basutförandet men det kan också kombineras med Power BI. Med Power BI-kombinationen kan statistiken ytterligare visualiseras i snygga rapporter.  

Vill du veta mer om just Power BI? 5/5 har vi ett kort men fullspäckat som du kan anmäla dig till med en gång!

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!