Business Central och produktion

Fungerar verkligen Business Central och produktion ihop? Det är en fråga som flera gånger dyker upp trots att svaret är ganska simpelt. För ja, Business Central fungerar utmärkt även för producerande företag. Flertalet funktioner och moduler är framtagna i Business Central för just produktion. Vi går igenom några av modulerna nedan för att skapa en tydligare bild om hur Business Central och produktion fungerar ihop.

Monteringsorder

Monteringsorder är en förenklad funktion av produktion i Business Central. Man anger ingående komponenter och resurser i en monteringslista och slår sedan ihop dessa till en slutgiltig produkt. Det går att jobba med både montering mot lager och montering mot behov.

Produktionsorder

Produktionsorder bygger utifrån en materiallista bestående av ingående komponenter och resurser (till exempel personal och maskiner) ihop en slutgiltig produkt. Maskiner, operationsföljder och kapacitets- och behovsberäkning räknar man även in här.

Produktionsstruktur

Produktionsstruktur eller materiallistan (även förkortad BOM) sammanställer samtliga komponenter och resurser som ingår i produktstrukturen för en artikel. Genom att ange vilken artikel som ska produceras och i vilket antal fyller monteringslistan på med behovet av komponenter och resurser för att tillverka artikeln.

Operationsföljder

Operationsföljder visar hela produktionsprocessen i Business Central. Modulen utgör även grunden för process- och kapacitetsplanering, planerad tilldelning av materialbehov och produktionsdokument.

Kapacitetsplanering

Kapacitetsplaneringen fungerar genom produktionsmodulen. Den ger full kontroll över produktionen och skapar möjligheten att planera och justera kapaciteten utifrån ordrar, material- och resurstillgångar och även prognoser och produktion.

Behovsberäkning

Behovsberäkning beräknar och planerar det totala materialkravet baserat på behovet av färdigvaror och slutprodukter. Man kan även automatisera skapandet av inköps- och produktionsordrar som genererar åtgärdsmeddelanden för att balansera utbud och efterfrågan.

Versionshantering

Versionshantering använder man när en artikel inom strukturen ersätts av en annan. Exempel på detta kan vara när en kund begär en specialversion av den tillverkade produkten. Genom att ange startdatum på produktstrukturen ger versionshanteringen full kontroll över vilken version som nu är giltig.

Legotillverkning

Har man en produktionsgrupp som är kopplad till en underleverantörer jobbar man med det som kallas legotillverkning. I Business Central hittar man det material som går till underleverantören och kostnaden för produktionsgruppen kolls på i den här modulen. Man anger parametrarna på operationsföljdnivå eller produktionsgruppsnivå

Har du fortfarande funderingar om Business Central och produktion eller vill du helt enkelt bara veta mer? Den 31/3 har vi ett kort men fullspäckat webinar om just detta. Du anmäler dig via knappen nedan.

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!