Är du redo för den nya omsättningströskeln för ert företag?

Har du förberett företaget inför omsättningströskeln den 1a juli 2021? Om inte så har ZeeU tagit fram en paketering som hjälper till med detta! ZeeU har tagit fram ny funktionalitet samt en rapport i SSRS (SQL Server Reporting Services). Genom att tagga nya momskoder för respektive land med checkbox OSS och sen ange valutakurs kopplat till valuta och EUR – kan ni köra rapporten i SSRS.

Ingår i paketering:

  • Ny checkbox i program Momskoder för OSS
  • Nytt program att ange valutakurser mot EUR
  • Ny rapport i SSRS (Reporting Services)

Kort om den nya omsättningströskeln för företag:  

Från och med 1 juli 2021 har alla EU-länder en gemensam omsättningströskel. Omsättningströskeln är 99 680 kr och gäller för försäljning av elektroniska tjänster och unionsintern distansförsäljning av varor till icke beskattningsbara personer i andra EU-länder.

Vilka uppgifter ska lämnas i deklarationen?

I OSS ska du redovisa de försäljningar av varor och tjänster som omfattas av den eller de särskilda ordningar ditt företag är registrerade för. För varje land som du har sålt varor eller tjänster till ska du redovisa:

  • Den sammanlagda ersättningen (exklusive moms) för de varor och tjänster som ska beskattas i det landet,
  • Den totala momsen på dessa försäljningar fördelat på skattesatser,
  • Den eller de skattesatser du ska använda i det landet. Läs mer på EU-kommissionen Taxes in Europe Database v3.

Beloppen i deklarationen ska anges i euro och inte i svenska kronor. Om du har sålt varor eller tjänster i annan valuta, ska du räkna om beloppet till euro när du redovisar i OSS. När du räknar om belopp ska du använda den växelkurs som publiceras av Europeiska centralbanken och som gäller för den sista dagen av den redovisningsperiod som deklarationen avser.

Vill du veta mer? kontakta jonas.andersson@zeeu.se eller daniel.fagring@zeeu.se

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!