ZeeU har en ny integration mellan Jeeves och InExchange!

ZeeU kan nu dela med sig av idén som växte till att bli en integration! Med InExchange har ni en tjänst som distribuerar dina kundfakturor till företag i olika format, allt från pappersfakturor till e-fakturor. Din slutkund kan själv bestämma det format som passar bäst. Med lagkravet om e-fakturering till offentlig sektor så gynnas du av InExchange flexibilitet. Genom ZeeU blir ni också en del av InExchange Network vilket ger er chansen att utbyta elektroniska affärsmeddelanden till över 800 000 företag och organisationer.

När ni använder InExchange som integration distribuerar ni kundfakturor till företag i olika format, allt från pappersfakturor till e-fakturor. Slutkunden har valet att bestämma det format som passar dem bäst.

Varför skall man integrera InExchange?

Idag skickar de flesta Jeeves kunder sina fakturor via mail, det är inte effektivt eftersom man inte säkert vet om fakturan kommit fram och registrerats hos kunden. Ofta uppdagas detta när man skickar en påminnelse.

ZeeU har på grund av detta behov och efterfrågan från kunder byggt en integration som schemalägger distributionen av fakturor och som återrapporterar till Jeeves om fakturan nått mottagaren. Du ser status på ärendet på kundfakturan i Jeeves. Om något ändå går fel så kan man med hjälp av ZeeUs produkt NotifyMe få en notifiering om detta.

Vad effektiviseras med hjälp av InExchange?

Då ZeeU såg behovet och efterfrågan från kunder som ville ha ett mer tidseffektivt system mot sina kundfakturor föddes idén om InExchange. Med hjälp av vår integration kan man följa flödet inifrån Jeeves och man får en säkerhet i att fakturan alltid når fram.

Vill du veta mer? Kontakta kristian.gange@zeeu.se

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!