04 Mar, 2022 Tid: 11:00

Har du problem med att ditt företag inte hinner med att utveckla inköpsarbetet i den takt som behövs?

I ett växande företag blir lager och inköp förr eller senare ett problem. Detta är ofta till följd av personberoende, för mycket manuellt arbete, osäkerhet i inköpsbesluten och otillräcklighet i kontrollen på nyckeltal och rapporter. Att veta exakt hur varulagret mår från hela sortimentet ner till enskilda artiklar är ofta en utmaning.

Med ett professionellt lagerstyrningssystem digitaliseras och automatiseras processen, det vill säga mindre personberoende, järnkoll på nyckeltal och rapporter i realtid online inklusive snygga grafer, underlag för beslut på artikelnivå. Du får även en historik att gå tillbaka till för att lära av misstagen.

Antalet transaktioner per medarbetare kan tiodubblas och ni kan lägga en plattform för att fortsätta växa och samtidigt frigöra personalresurser snarare än att belasta dem. En annan uppsida man kan räkna med är ekonomiska effekter som sänkt varulager och ökad omsättningshastighet.

Lyssna på när PromoSofts VD, Nils Robertsson, berättar om hur man kan hantera utmaningar som många bolag har runt inköpsplanering och lagerstyrning.