Webinar NotifyMe – 2.0

ZeeU har utvecklat ett program inne i Jeeves som meddelar dig eller någon annan i organisationen om något inträffar som ni måste få reda på och åtgärda snarast. Notifieringen får du via mail, med det underlag du behöver för att utföra ev. åtgärd.

Funktionaliteten i programmet bygger helt enkelt på förinställda sökningar, som ni har identifierat och själva, eller tillsammans med oss, tagit fram för att få bättre kontroll.

Nyheter i ver 2.0 är språkhantering,modernare utseende i notiferingar samt dynamiska mottagare (dvs att du dynamiskt väljer vem som skall erhålla notifieringen, beroende på ärendets karaktär.

Anmäl er till vårt webinarie 2019-11-29 kl 14:30 på webinarie@zeeu.se eller kontakta hos för en kostnadsfri provperiod på info@zeeu.se.

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!