Projektmetodik för Business Central

Hur man väljer affärssystem utgår helt och hållet från vad just ditt företag behöver. Vissa vill ha fokus på produktion, andra CRM och en tredje på ekonomin.

Det är alltså inte en helt lätt besvarad fråga. Har du läst några av våra tidigare artiklar vet du kanske redan att vi gillar Business Central som system. Det är moln- och licensbaserat, är enkelt att lära sig och går att anpassa efter vad just du vill ha. Så hur fungerar en demo och ZeeUs projektmetodik om man vill veta mer eller är redo att börja testa?

Steg 1: Standarddemo

Efter inledd konversation börjar vi alltid med en standarddemo. Vi går systematiskt igenom affärssystemet och dess vanligaste funktioner. I och med att detta är en första inblick kommer den hållas mer generell. Du har samtidigt chansen att ställa frågor och gå in på mer detaljer med ansvarig konsult för att få all förståelse om systemet som du behöver i den här fasen. Exempel på områden som vi går igenom är allmän information om Business Central, licensmodellen, rollcenter och det vanligaste flödet från order till kassa.

Steg 2: Utökad demo

Känns Business Central som ett intressant val att ta vidare efter standarddemon går vi vidare till en utökad demo. Det innebär att vi sätter upp en Business Central-miljö för ert företag som ni kan testa Er fram i. Vi läser in er grunddata för att ni ska få en klarare blick om hur systemet fungerar för just er. Ni förser oss med data i fördefinierade mallar som våra konsulter importerar. Vi identifierar även om det kommer förkomma eventuella gap.

Ambitionen är att under projektets gång ha ett nära samarbete med kunden. Detta innebär att vi förser er med vår expertis och våra konsulters hjälp så att ni kan få en så bra bild om hur Business Central hade fungerat för er som möjligt.

Steg 3: GAP-analys

Efter den utökade demon identifierar vi om det kan förkomma eventuella GAP, det vill säga avvikelser mot standard.

Steg 4: Uppstart av projekt

Har ni efter den utökade demon och GAP-analysen bestämt er för att gå vidare med Business Central och ZeeU tar fram en offert. Efter godkänd offert upprättar vi en projektplan och börjar implementationen.

Har du fortfarande frågor eller är redo att ta ett uppstartsmöte om Business Central? Maila par.sjolin@zeeu.se så hjälper han dig vidare.

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!