ZeeU WebExpense

Område:
Supply Chain

Pris:
990 kr/månaden
WebApproval krävs

Kontaktperson:
Amanda Eriksson
amanda.eriksson@zeeu.se

Skapa inköp av expense-artiklar

Har du behov av att enkelt kunna skapa inköp av expense-artiklar som datorer, kunsulting och resor? Med ZeeU WebExpense skapar du beställningen i Jeeves som sedan godkänns via ZeeU WebApproval och inlevereras via WebExpense. När fakturan sedan kommer matchas den med automatik.

Med WebExpense kan du även klassificera leverantörer som expense-leverantörer och artiklar som expense-artiklar (med fördefinerad kontering).

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!