ZeeU RMA

Område:
Sales
Supply Chain

Pris:
990 kr/månad
+ installation
Möjlighet till testperiod

Kontaktperson:
Amanda Eriksson
amanda.eriksson@zeeu.se

Hantera din RMA-process med total kontroll.

Får du inte tillräckligt stöd i din RMA-process?

ZeeU har utvecklat ett program som kopplar samman kundreklamation med inköpsreklamation. Kreditorder kan skapas från faktura eller inköpsorder.

Detta erbjuder spårbarhet på ursprungsorder och kreditorder i en enda RMA-process. 

Funktionen inkluderar :

  • Ett program för att hantera ditt RMA-ärende, och skapa kreditorder. 
  • Skapa snabbt ett kundkrav från historiska fakturarader och anslut interna underkravsprocesser för PO / MO 
  • Snabb spårbarhet på batchnr/serienummer, eller orderunik beställning/tillverkningsorder

Vill du veta mer eller är vill du lämna en intresseförfrågan? Klicka på någon av knapparna nedan:

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!