Excel-query

Område:
Financial

Pris:
5000 kr

Kontaktperson:
Jonas Andersson
jonas.andersson@zeeu.se

Lägg fram exempel på databasfrågor som lagervärde inklusive FIFO och förfallna fakturor.

Excel-Queryn som bygger på Power Query med parametrar som celler.

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!