Document Capture

Område:
Business Central

Pris:
Offert

Kontaktperson:
Maria Eriksson
maria.eriksson@zeeu.se

Lägger ni för mycket tid på manuell inmatning och registrering av inkommande dokument?

Med Document Capture hanteras allt runt leverantörsskulder direkt inifrån Business Central. Importera, registrera, godkänn och arkivera fullständiga inköpsfakturor och kreditnotor utan att lämna systemet.

Ett dokument är antingen i formatet skannat pappersdokument, PDF-fil eller XML-fil, med andra ord vanliga eller elektroniska dokument. Samtliga kan importeras in till Business Central med hjälp av Document Capture och sedan hanteras därifrån. Inkommande PDF-filer hämtas även automatiskt in från fördefinierade e-postadresser.

Fördelar

  • Efter import överförs relevant information automatiskt med hjälp av inbyggd OCR-teknik
  • Information importeras direkt och automatiskt till motsvarande fält i Business Central
  • Klarar av att importera komplexa dokument som inköpsfakturor, försäljningsordrar, produktintyg, avtal och kundkontoutdrag
  • Matchar inkommande affärsdokument som inköpsfakturor och kreditnotor med andra relaterade dokument som inköpsordrar, returordrar eller returförsändelser

Document Capture är alltså en helhetslösning för att kommunicera effektivt med leverantörer från hela världen som gör att du sparar tid på manuell inmatning och registrering av inkommande dokument. Slipp krångel och arbeta direkt inifrån Business Central.

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!