Brödtext för e-post i flera språk

Område:
Business Central

Pris:
3000 kr

Kontaktperson:
Maria Eriksson
maria.eriksson@zeeu.se

Ställ in och ändra språk vid e-postutskick.

Vid e-postutskick av rapport från Business Central går det att ställa in olika språk på brödtexten för e-post. Detta styrs av språket på kunden.

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!