Automatisk inläsning av återrapporteringsfiler

Område:
Financial

Pris:
15000 kr

Kontaktperson:
Jonas Andersson
jonas.andersson@zeeu.se

Läser in camt054-filer från banken, kör kvittensprogram och mailar ut information om status.

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!