Prislistor i Business Central

Vet du hur du använder prislistorna i Business Central?

Prisberäkningsmetod

I utgivningscykel 1 2020 infördes nya förbättringar för att utöka prisberäkning och i utgivningscykel 2 2020 förbättrades upplevelsen för administratörer och användare baserat på den utökningsbara prisberäkningsmotorn. Men vad innebär det egentligen och hur använder du det?

Prisberäkning i Business Central kan passa många företag som standard, men även de som har bransch- eller affärsspecifika prissättningsbehov. Uppdateringarna från 2020 gör det enkelt att utöka prisberäkningarna och användarupplevelserna.

Om du till exempel registrerar specialpriser och radrabatter för försäljning och inköp kan Business Central automatiskt beräkna priserna på försäljnings- och inköpsdokument samt på jobb- och artikeljournalrader.

Det finns främst två funktioner som är bra att ha koll på. Dessa är prisberäkningsmetod och försäljnings- och inköpsprislista.

Försäljnings- och inköpsprislista

Vill du konfigurera priser är det de här funktionerna du ska söka efter. Genom att välja kopplas till typ och kopplas till nr kan du välja vad prislistan ska gälla för. Detta kan vara variabler som en kund eller en kundprisgrupp. Du kan även välja att visa eller dölja de kolumner som är relevanta för att ange priser och rabatter.

Prislistans rader kan konfigureras manuellt eller genom att använda föreslå rader. Båda dessa skapar nya priser för valda artiklar, artikelrabattgrupper, resurser och andra produkttyper. Om du väljer föreslå rader kan du filtrera på prisrader och sedan skapa ny för de produkter som är relevanta. Du kan också ange om en minsta kvantitet ska beaktas när priserna beräknas, vilken justeringsfaktor som ska gälla för nya prislisterader och den avrundningsmetod som ska gälla för priserna. Det går även att kopiera prislisterader mellan olika prislistor.

Som standard har en ny prislista statusen utkast. Har du lagt till rader och vill att prisberäkningsmotorn ska inkludera dem, ändrar du statusen till aktivt. Vill du granska de prislistor och priser som gäller för specifika kunder kan du göra det under försäljningsprislistor som hittas på sidan Kund eller för leverantörer under inköpsprislistor på sidan Säljare.

Behöver du ytterligare hjälp med att komma vidare eller bara vill veta mer om Business Central? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!