P27- den nya clearinginfrastrukturen

Tillsammans har de nordiska bankerna (Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, OP Financial Group, Swedbank och SEB) skapat en ny clearinginfrastruktur inom Norden. Infrastrukturen, P27, ska på sikt ersätta bankgirocentralen som idag sköter clearing och avveckling av betalningar i Sverige.

Med P27 är målet att skapa en gemensam, modern och framtidssäkrad infrastruktur i Norden. Det nya standardiserade formatet som kommer i samband med P27 ska också bidra till bättre kvalitet och effektivare och säkrare betalningar/avstämningar samt möjliggöra betalningar i realtid över gränser.

Vad innebär den nya infrastrukturen?

  • Ändrad kommunikation
    I och med P27 kommer det inte längre gå att skicka eller ta emot filer via Bankgiro. Istället kommer filerna gå direkt mot banken.
  • Nytt format
    Som tidigare nämnt kommer P27 innebära ett nytt, standardiserat format för betalningar. Utgående betalningar i de gamla formaten (LB;KI, LB-Utland (SISU/SPISU/UTLI) upphör därför och ersätts av ISO20022 XML standard (eller Pain.001).
  • Filer
    Övergången kommer även innebära att det inte längre kommer ske några återrapporter från bankgirocentralen. Istället kommer man få rapporterna direkt mot respektive bank eller banker verksamheten jobbar mot.


Vad behöver du som företagare tänka på?

Viktigaste i samband med övergången till P27 är att se till att företagets ERP stödjer P27. Det kommer krävas stöd för det nya formatet och en upprättad bankkommuniktion mellan företaget och respektive bank. Alltså, finns möjlighet att populera ut ISO-formatet och kan de nya filformaten läsas in?

Vi från ZeeU kan hjälpa till med detta för att få allt på plats inför övergången till P27.

Vill ni ha hjälp med övergången? Kontakta Daniel på daniel.fagring@zeeu.se så hjälper vi er.

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!