Öppna och Redigera i Excel

Använder du Business Central och arbetar i Office365? Då finns det en hel del kopplingar och tricks man kan ta del av i och med att båda är del av Microsoftfamiljen. Två exempel på dessa funktioner är ”Öppna i Excel” och ”Redigera i Excel”.

Precis som namnen avslöjar handlar det om att hämta ner data från Business Central till Excel. ”Öppna i Excel” hämtar ner datan i ett Excel-dokument där den visas precis som i Business Central även om du har egna filter på. Därifrån kan man dela, analysera och redigera efter behov. Däremot kan man inte ändra datan i Excel-dokumentet och sedan publicera det i Business Central.

Vill man istället redigera i Excel och sedan publicera ändringarna i Business Central ska man istället använda sig av ”Redigera i Excel”. De första stegen fungerar precis som ”Öppna i Excel” där datan exporteras från Business Central till Excel-dokumentet men istället för att främst analysera eller dela – används ”Redigera i Excel” för att uppdatera eller analysera datan utan några tilläggsprogram. Genom att redigera cellerna i den hämtade listan och sedan välja åtgärden ”Publicera” skjuts dina förändringar tillbaka på samma sätt som om du hade redigerat informationen direkt i affärssystemet. På samma sätt kan du använda funktionen ”Uppdatera” för att hämta om informationen.

Detta fungerar på flertalet listor i Business Central. Viktigt att notera är att just dessa funktioner endast fungerar om du kör Excel lokalt i Windows.

Se även vår korta informationsfilm om hur du använder ”Öppna”- och ”Redigera i Excel”.

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!