Ni som rapporterar Utförsel via Intrastat måste uppdatera informationen som ni rapporterar fr om 1 januari 2022.

Det innebär framförallt följande:

Ny information:

  • Kundens momsregistreringsnr
  • Artikelns Ursprungsland

Uppdaterad information:

  • Nya 2-ställiga transaktionstyper

Från SCB

Från och med januari 2022 kommer en ny EU-förordning ((EU) 2019/2152) börja gälla för Intrastatundersökningen. Den nya förordningen ålägger medlemsländernas statistikmyndigheter att utbyta mikrodata om utförsel sinsemellan.

Mikrodatautbytet innebär att två nya variabler ska samlas in i Intrastat: partner-ID och ursprungsland. En ytterligare förändring är att tvåsiffriga transaktionstyper kommer ersätta nuvarande ensiffriga för att möta de nya behoven. Från och med rapporteringsmånad januari 2022 blir samtliga variabler obligatoriska att lämna in för företag som rapporterar utförsel till Intrastat. Partner-ID är momsregistreringsnumret till köparen inom EU som har mottagit varor.

Ursprungslandet är det land där varan har producerats eller tillverkats. Ifall varan har tillverkats i två eller flera olika länder är ursprungslandet det land där varan genomgick sin senaste, omfattande, ekonomiskt motiverade bearbetning.”

https://www.scb.se/lamna-uppgifter/foretagsundersokningar/information-med-anledning-av-coronaviruset/mikrodatautbyte-forandringar-i-intrastat/

ZeeU-paketering

Vår paketering bygger på att ni idag använder programmet för intrastat i Jeeves ERP – dvs program intstat.

Vi har tagit fram nya rapporter i SSRS (SQL Server Reporting Services).

Ingår i paketering:

  • Uppdatering av transaktionstyp om det inte är gjort på påbörjade transaktioner – översättnning 1>11
  • Detaljerad rapport där det framgår information om kund och artikel
  • Komprimerad rapport för rapportering till SCT – för export till Excel

Arbete för er kunder att göra:

Pris paketering

Vi debiterar 8 timmar för denna lösning. Detta inkluderar också uppsättning av SSRS portal om ni inte redan har detta (separat dokument mailas med information vi behöver för att sätta upp detta).

Om ni redan har SSRS portal uppsatt så debiterar vi 4 timmar för rapporterna.

(SSRS är en del av SQL Server som ni inte betalar något för. Det finns också ett gratis Designverktyg för att skapa egna rapporter som kan köras inifrån Jeeves, från portalen eller scheduleras.

Vi har ett utbildningspaket där vi har guide, exempelrapporter och vyer för att ni själva ska komma igång att skapa rapporter. Och vi har redan ett antal rapporter bl a för lageravstämninig klara för SSRS.)

Vi hjälpte flera kunder med liknade lösning i våras avseende rapportering av OSS – One Stop Shop.

Exempel vår paketering

SSRS rapport där man ange företag, år och period.

Denna visar detaljerad information:

SSRS rapport som visar grupperad information – som går att exportera till Excel för import i SCB.

Kontakta Jonas.Andersson@zeeu.se eller Daniel.Fagring@zeeu.se om ni vill veta mer.

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!