Lyckad uppgradering av Jeeves ERP hos Willab Garden

I mer än 30 år har Willab Garden AB uppfyllt växthus- och uterumsdrömmar. Det startade med idén att sälja växthus på postorder till privatpersoner och har under åren blivit till ett marklandsledande företag med butiker och e-handel i Sverige, Norge och Danmark samt e-handel i Finland.

Willab Garden använder sig av affärssystemet Jeeves ERP och när det var dags för uppgradering föll valet på ZeeU. Vi tog chansen att ställa några frågor om hur uppgraderingen gick till Willab Gardens IT-projektledare, Linda Lindberg.

Du var projektansvarig från er sida – vad innebar det för dig?
– För mig innebar det bland annat att tidsplanerna projektet tillsammans med ZeeU. Alltså planera och samordna regelbundna avstämningsmöten med våra partners i projektet, tillsätta och organisera vår interna testgrupp och stötta dem genom testerna samt stämma av med dem löpande för att lösa eventuella problem de stötte på genom att informera och lämna över till rätt resurs, antingen internt eller hos ZeeU, för åtgärd.

Uppgraderingen var den andra Willab Garden har gjort i samarbete med ZeeU.

– Första gången var egentligen mer omfattande då vi samtidigt flyttade hela vår IT-miljö. Men eftersom allting flöt på bra då kände vi oss trygga med att göra även denna uppgradering med ZeeU. Vi har ett bra och nära samarbete med ZeeU på löpande basis och känner stort förtroende för deras konsulter.

Första dagen efter go-live av uppgraderingen rapporterades åtta fel varav endast ett var av kritisk karaktär. Det var inga driftstopp och merparten av felen blev lösta under samma dag.
– För våra normalanvändare är det än så länge inga större förändringar efter uppgraderingen. Vi har fortsatt med den klassiska klienten och gjorde en 1:1-uppgradering, det vill säga vi inte aktiverade någon ny funktionalitet i samband med uppgraderingen. Vår plan framåt är att introducera Desktopklienten samt jobba vidare med produktkonfiguratorn som i version 6 har stöd för paket och strukturer vilket vi saknat tidigare.

Som avslut lyfter Linda Lindberg ZeeU som leverantör.
– Är det något jag vill lyfta just i detta projekt så är det hur snabba ZeeU hela tiden var på att återkoppla och åtgärda upptäckta fel under testerna. Vi hade en otroligt tight tidsplan men tack vare god planering och täta avstämningar behövde vi inte revidera tidplanen eller skjuta på go-live.

Willab Garden fortsätter växa och lanserade under februari sin e-handel även i Tyskland. De erbjuder dessutom numera bokade möten i alla butiker, både på plats och digitalt via Teams.

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!