Integration

Behöver du integrera ett framtida system med Jeeves ERP? Söker du svaren på vilka vägar du skall gå? Trenden på marknaden talar för Best-Of-Breed man går mot att samordna ett flertal applikationer och där affärssystemet enbart betraktas som en av flera applikationer och inte betraktas som den centrala applikationen.

ZeeU har ett framtaget restAPI mot Jeeves, som gör att vi kan lösa de önskemål du har och att integrera dina externa kringsystem mot Jeeves ERP

Låter det intressant? Ta kontakt med oss på info@zeeu.se, eller: mikael.asklid@zeeu.se