”Kulturen spelade en stor roll”

Anders Andersson

Anders har en bakgrund med inriktning mot verksamhetsflöden där han har jobbat i olika roller samt branscher. Han har erfarenhet både inom demand och supply men har alltid jobbat nära informationssystem. Anders startade på ZeeU i Mars 2020 som Senior Konsult.  

Vad jobbar du med på ZeeU?  

Jag jobbar som konsult inom supply chain-området, främst med stöttning av våra kunder inom försäljning, lager och inköp. Det handlar om implementation av nya funktioner och arbetssätt såväl som att anpassa kundunika lösningar och avhjälpa fel. Men också att finnas tillhands som bollplank.  

Varför valde du ZeeU som arbetsgivare?  

Jag drivs av att jobba med människor som har hög kompetens och stor professionalitet. Sedan spelade synsättet och kulturen en stor roll. För mig är det viktigt att man trivs med sina kollegor och att man kan ha kul på jobbet samtidigt som man har stor möjlighet att påverka.   

För mig var det också ett nytt steg att få jobba i ett bolag som är under stor organisk tillväxt då ZeeU startades 2017.  

Vilka mjuka värden är viktiga för dig?  

De mjuka värdena är enligt min uppfattning viktigare än man tror. Det är fantastiskt att jobba i en organisation med hög fokus på dessa saker. Det är så man bygger sin företagskultur och skapar framgångsrika team. En mix av dessa saker är viktigt för mig. Men kanske allra viktigast att man jobbar i en kreativ miljö med kollegor man trivs med under schyssta villkor. 

[contact-info]

Om Anders Andersson

Jag jobbar som konsult inom supply chain-området, främst med stöttning av våra kunder inom försäljning, lager och inköp. Det handlar om implementation av nya funktioner och arbetssätt såväl som att anpassa kundunika lösningar och avhjälpa fel. Men också att finnas tillhands som bollplank.

Spontanansökan

Jobba hos oss

Gör en spontanansökan här!