Document Capture

Lägger ni för mycket tid på manuell inmatning och registrering av inkommande dokument?

Med Document Capture hanteras allt runt leverantörsskulder direkt inifrån Business Central. Importera, registrera, godkänn och arkivera fullständiga inköpsfakturor och kreditnotor utan att lämna systemet.

Ett dokument är antingen i formatet skannat pappersdokument, PDF-fil eller XML-fil, med andra ord vanliga eller elektroniska dokument. Samtliga kan importeras in till Business Central med hjälp av Document Capture och sedan hanteras därifrån. Inkommande PDF-filer hämtas även automatiskt in från fördefinierade e-postadresser.

När dokumentet är importerat överförs relevant information automatiskt från dokumentet med hjälp av inbyggd OCR-teknik. Informationen importeras till motsvarande fält i Business Central vilket gör att du snabbt och effektivt kan börja arbetet med hanteringen av inkommande dokument. Document Capture klarar även av att importera komplexa dokument och kan ta emot stora dokumentvolymer från flera olika leverantörer med hjälp av automatiserade arbetsflöden. Detta kan till exempel vara i form av inköpsfakturor, försäljningsordrar, produktintyg, avtal och kundkontoutdrag.

I fallet av inköps- och returordrar underlättar det när dokument kan matchas automatiskt. I Document Capture fungerar detta via ordermatchningsfunktionen som matchar inkommande affärsdokument som inköpsfakturor och kreditnotor med andra relaterade dokument som inköpsordrar, returordrar eller returförsändelser. Alla dokument jämförs för att säkerställa att de matchar. Matchar dokumenten, till exempel i fråga om pris och antal artiklar, kan de behandlas och godkännas automatiskt.

Document Capture är kortfattat en helhetslösning för att kommunicera effektivt med leverantörer från hela världen som gör att du sparar tid på manuell inmatning och registrering av inkommande dokument. Slipp alltså krångel och arbeta direkt inifrån Business Central.

Vill du veta mer? Maila oss så hjälper vi dig.

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!