Midroc Alucrom uppgraderar med ZeeU!

 ZeeU har använt sig av sin beprövade projektplan för att uppgradera Midroc Alucrom från Jeeves ERP version 4 till Jeeves ERP version 6. Uppgraderingen blev lyckad utan några fördröjningar med hjälp av en tidsplan som noggrant följdes. Med den nya uppgraderingen står nu Midroc Alucrom rustade för att prova nya integrationer samt utveckla nya funktioner ihop med ZeeU. 

Uppgraderingen genomfördes inom tidsramen och dessutom under budget, mycket tack vare det jobb som Alucroms personal lade ned på testning och kartläggning av integrationer till andra system. Tack vare en bra dialog löpande genom projektet kunde vi också vara proaktiva och fånga upp kritiska områden och punkter i god tid säger Daniel Fagring, Jeeves-konsult på ZeeU. Vill du veta mer? Kontakta info@zeeu.se

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!