Mafa valde ZeeU för en uppgradering av Jeeves ERP!

När Mafa skulle göra en plattformsuppgradering föll valet på ZeeU. Uppgraderingen av Jeeves ERP till version 6 är genomförd och har utvecklats till ett fortsatt lyckat samarbete. ZeeU:s korta svarstider och tydliga tidsplan tillsammans med Mafa:s kommunikation, resulterade i ett lyckat genomförande. 

 -Vi upplevde ZeeU som väldigt strukturerade, allt löstes dessutom under våra testdagar som vi genomförde tillsammans.Projektet med ZeeU:s tidsplan där avstämningarna var täta, upplevdes konstruktiva och skapade ett engagemang från hela verksamheten. Vi är mycket nöjda med ZeeU som leverantör och upplever dem som lyhörda och engagerade, säger Kjell Svensson, IT-admin på Mafa. 

-Ett väldigt framgångsrikt projekt, Mafa:s ledning har visat lyhördhet och delaktighet. Kan det bli annat en succé då? Vi har genom vår projektmetodik fått ett väldigt bra samarbete med Mafa och även andra involverade leverantörer. Ser fram emot att vidareutveckla deras verksamhet säger Stefan Jarrah, Jeeveskonsult på ZeeU

Varför ska man uppgradera till Jeeves version 6? 

I version 6 blir det bättre funktion i dashboarden, din viktigaste information hittar du direkt på startsidan. Du kan också erbjuda dina kunder en bättre kundupplevelse då den blir mer individuell. Version 6 tillåter också en mer användarnära och anpassad upplevelse vilket tar pressen från företagets lokala It-resurser. 

Vill du veta mer om uppgraderingar? Kontakta info@zeeu.se 

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!