Kundreportage med Hultafors

I mer än 130 år har Hultafors AB utvecklat innovativa verktyg för hantverkare att lita på. De är ett ledande varumärke, som erbjuder tillförlitliga handverktyg designade för professionella hantverkare världen över.

Bolaget drivs av att utveckla nya produkter. Resultatet är en rad verktyg som levererar bästa möjliga funktion, tillförlitlighet och precision. Hultafors AB är en del av koncernen Hultafors Group som i sin tur ägs av det svenska investmentbolaget AB Latour. Koncernen erbjuder en snabbt växande portfölj av ledande varumärken inom personlig skyddsutrustning och hårdvara för professionella användare i framkant när det gäller funktionalitet, säkerhet och total produktivitet.

Från ZeeU använder Hultafors AB bland annat produkten SpeedRecon, ett avstämningsprogram som presenterar saldo enligt huvudbok, avstämning och avvikelse. Thomas Boberg, Production Controller och ekonomiansvarig på Hultafors AB, beskriver SpeedRecon som ett utmärkt verktyg för snabb och detaljerad avstämning av balanskonton.
– Idag hanterar SpeedRecon ungefär 30% av vår kontoavstämning. Detta ger oss en stor tidsbesparing vid varje månadsbokslut. Avstämningen sker också på detaljnivå vilket ger oss viktig information om orsaken till eventuella differenser mot huvudboken. Själva rättningsarbetet underlättas. SpeedRecon har varit till stor hjälp för oss när det gäller avstämning av lagervärden och då framför allt produkter i arbete (PIA). Här hade vi tidigare problem med felaktigt lagervärde, vanligtvis för högt värderat. Idag känner vi oss trygga med värderingen. Vi har fått kontroll på vilka artiklar som hamnar i PIA, samt vet att värdet stämmer.

Även samarbetet mellan ZeeU och Hultafors AB flyter på bra enligt Boberg.
– Jag tycker vi har ett bra samarbete och vi uppskattar ZeeUs engagemang. Det är inga problem att komma i kontakt med konsulterna och det ser vi som väldigt positivt. Uppstår det problem löses de på ett bra sätt och vi får även vägledning till nyheter som dyker upp. Jag räknar med fortsatt fint samarbete mellan Hultafors AB och ZeeU.

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!