Nytt kontor / Nya medarbetare!

Vi är glada att kunna avsluta året med nyheten att ZeeU växer både inom personalstyrka(3 nya kollegor) och nya geografisk områden!

I vinter startar vi upp ett nytt kontor i Jönköping med nya kollegor och nya erfarenheter för att kunna öka vår närvaro och våra ERP-tjänster inom både Jeeves och Microsoft BC.

Mer information inom kort!Ni som rapporterar Utförsel via Intrastat måste uppdatera informationen som ni rapporterar fr om 1 januari 2022.

Det innebär framförallt följande:

Ny information:

Uppdaterad information:

Från SCB

Från och med januari 2022 kommer en ny EU-förordning ((EU) 2019/2152) börja gälla för Intrastatundersökningen. Den nya förordningen ålägger medlemsländernas statistikmyndigheter att utbyta mikrodata om utförsel sinsemellan.

Mikrodatautbytet innebär att två nya variabler ska samlas in i Intrastat: partner-ID och ursprungsland. En ytterligare förändring är att tvåsiffriga transaktionstyper kommer ersätta nuvarande ensiffriga för att möta de nya behoven. Från och med rapporteringsmånad januari 2022 blir samtliga variabler obligatoriska att lämna in för företag som rapporterar utförsel till Intrastat. Partner-ID är momsregistreringsnumret till köparen inom EU som har mottagit varor.

Ursprungslandet är det land där varan har producerats eller tillverkats. Ifall varan har tillverkats i två eller flera olika länder är ursprungslandet det land där varan genomgick sin senaste, omfattande, ekonomiskt motiverade bearbetning.”

https://www.scb.se/lamna-uppgifter/foretagsundersokningar/information-med-anledning-av-coronaviruset/mikrodatautbyte-forandringar-i-intrastat/

ZeeU-paketering

Vår paketering bygger på att ni idag använder programmet för intrastat i Jeeves ERP – dvs program intstat.

Vi har tagit fram nya rapporter i SSRS (SQL Server Reporting Services).

Ingår i paketering:

Arbete för er kunder att göra:

Pris paketering

Vi debiterar 8 timmar för denna lösning. Detta inkluderar också uppsättning av SSRS portal om ni inte redan har detta (separat dokument mailas med information vi behöver för att sätta upp detta).

Om ni redan har SSRS portal uppsatt så debiterar vi 4 timmar för rapporterna.

(SSRS är en del av SQL Server som ni inte betalar något för. Det finns också ett gratis Designverktyg för att skapa egna rapporter som kan köras inifrån Jeeves, från portalen eller scheduleras.

Vi har ett utbildningspaket där vi har guide, exempelrapporter och vyer för att ni själva ska komma igång att skapa rapporter. Och vi har redan ett antal rapporter bl a för lageravstämninig klara för SSRS.)

Vi hjälpte flera kunder med liknade lösning i våras avseende rapportering av OSS – One Stop Shop.

Exempel vår paketering

SSRS rapport där man ange företag, år och period.

Denna visar detaljerad information:

SSRS rapport som visar grupperad information – som går att exportera till Excel för import i SCB.

Kontakta Jonas.Andersson@zeeu.se eller Daniel.Fagring@zeeu.se om ni vill veta mer.

Implementation av Jeeves ERP

XVIVO Perfusion AB förvärvade för ett år sedan det nederländska medicintekniska företaget Organ Assist B.V. (nu XVIVO B.V.). ZeeU och XVIVO Perfusion har under 2021 genomfört en framgångsrik implementation av Jeeves ERP – till stor del genom digitala möten – och XVIVO B.V är nu en del av XVIVO.

Tillsammans med ZeeU fortsätter XVIVO att utveckla sin ERP-lösning.

– ”Med täta uppföljningar och bra projektledning från ZeeU:s sida genomförde vi tillsammans ett lyckat projekt med implementationen av Jeeves för vårt nederländska bolag. Vi är mycket nöjda med ZeeU som leverantör och upplever dem som engagerade, samt att vi känner oss prioriterade.” säger Ellinor Linder, Group Accounting Manager på Xvivo.

När Ingemars Maskiner tog beslutet att byta ERP-system, föll valet på Microsoft Dynamics 365 Business Central – med ZeeU som partner.

Microsoft BC är en molnredo helhetslösning som effektivt samordnar försäljning, inköp, lager och ekonomi. Med full hantering av projekt, produktion, service och eftermarknad.

Ett modernt, användarvänligt och flexibelt affärssystem söktes, som var skalbart och enkelt att växa med. De naturliga kopplingarna mot andra Microsoftprodukter var också en bidragande faktor.

Ingemars Maskiner är ett bolag som expanderar där det är av vikt att affärssystemet enkelt följer deras expansion.

Med en väl etablerad projektmodell och ett nära samarbete med kunden – så slutförs implementationen under Q4.

ZeeU har tillsammans med samarbetspartnern Exsitec gjort en integration för Jeeves mot Medius AP Automation

Medius AP Automation optimerar och automatiserar hela processen från inköp till fakturahantering, attestering och betalning.

Fakturaprocessen blir snabbare och ni får bättre finansiell kontroll och insyn i verksamheten.

Vill du veta mer?