ZeeU på Arena Affärssystem!

Vilken dag!

ZeeU var igår på plats på Arena Affärssystem och Högskolan i Halmstads studenter fick presentera resultatet av sina sista praktikperioder. Riktigt kul att träffa så många studenter och andra utställare, och att vara en del av det inspirerande engagemanget.

Ett extra stort tack till Högskolan Halmstad för ett bra event och till alla studenter – imponerande!

Business Central och produktion

Fungerar verkligen Business Central och produktion ihop? Det är en fråga som flera gånger dyker upp trots att svaret är ganska simpelt. För ja, Business Central fungerar utmärkt även för producerande företag. Flertalet funktioner och moduler är framtagna i Business Central för just produktion. Vi går igenom några av modulerna nedan för att skapa en tydligare bild om hur Business Central och produktion fungerar ihop.

Monteringsorder

Monteringsorder är en förenklad funktion av produktion i Business Central. Man anger ingående komponenter och resurser i en monteringslista och slår sedan ihop dessa till en slutgiltig produkt. Det går att jobba med både montering mot lager och montering mot behov.

Produktionsorder

Produktionsorder bygger utifrån en materiallista bestående av ingående komponenter och resurser (till exempel personal och maskiner) ihop en slutgiltig produkt. Maskiner, operationsföljder och kapacitets- och behovsberäkning räknar man även in här.

Produktionsstruktur

Produktionsstruktur eller materiallistan (även förkortad BOM) sammanställer samtliga komponenter och resurser som ingår i produktstrukturen för en artikel. Genom att ange vilken artikel som ska produceras och i vilket antal fyller monteringslistan på med behovet av komponenter och resurser för att tillverka artikeln.

Operationsföljder

Operationsföljder visar hela produktionsprocessen i Business Central. Modulen utgör även grunden för process- och kapacitetsplanering, planerad tilldelning av materialbehov och produktionsdokument.

Kapacitetsplanering

Kapacitetsplaneringen fungerar genom produktionsmodulen. Den ger full kontroll över produktionen och skapar möjligheten att planera och justera kapaciteten utifrån ordrar, material- och resurstillgångar och även prognoser och produktion.

Behovsberäkning

Behovsberäkning beräknar och planerar det totala materialkravet baserat på behovet av färdigvaror och slutprodukter. Man kan även automatisera skapandet av inköps- och produktionsordrar som genererar åtgärdsmeddelanden för att balansera utbud och efterfrågan.

Versionshantering

Versionshantering använder man när en artikel inom strukturen ersätts av en annan. Exempel på detta kan vara när en kund begär en specialversion av den tillverkade produkten. Genom att ange startdatum på produktstrukturen ger versionshanteringen full kontroll över vilken version som nu är giltig.

Legotillverkning

Har man en produktionsgrupp som är kopplad till en underleverantörer jobbar man med det som kallas legotillverkning. I Business Central hittar man det material som går till underleverantören och kostnaden för produktionsgruppen kolls på i den här modulen. Man anger parametrarna på operationsföljdnivå eller produktionsgruppsnivå

Har du fortfarande funderingar om Business Central och produktion eller vill du helt enkelt bara veta mer? Den 31/3 har vi ett kort men fullspäckat webinar om just detta. Du anmäler dig via knappen nedan.

Säker lagring av data i Business Central

Använder du Business Central och arbetar i Office365?

I Business Central finns som sagt ett nästan oändligt antal tips och tricks man kan använda. Lagring av data i Business Ett av dessa är funktionen ”Restore Management” som enkelt låter dig backa upp och återskapa data. Funktionen gör att du kan backa upp 28 dagar bakåt i tiden och selektera på miljö (som test-utveckling och driftsmiljö), datum och tid. Man kan även återläsa data upp till 10 gånger i månaden vilket betyder att man hämtar förlorad eller skadad data från backup-servern till datorer, servrar och andra ställen datan fanns före förlusten eller skadan. ”Restore Management” är alltså ett säket sätt att hantara lagring av data i Business Central.

Känner du dig fortfarande inte helt säker på hur du återskapar datan i Business Central på ett säkert sätt? Hör av dig till maria.eriksson@zeeu.se så hjälper hon dig.

Välkomna till ZeeU Community

Nu startar vi upp ZeeU Community – den här gången med fokus Jeeves Ekonomi i Väst.

Temat för dagen är Förenkla vardagen.

Vi vill dela med oss av nyheter kopplat till Jeeves ERP men framförallt ge er Jeeves-användare en plattform att nätverka och utbyta erfarenheter.

Agenda

Vi kommer vara i Svenska Mässan mellan 15.00-17.00 och om man vill kommer vi köra mingel på ZeeUs kontor med tilltugg och dricka efteråt. Du anmäler dig via formuläret nedan där du också klickar i om du vill vara med på minglet efter.

Hoppas vi ses där!

Lyckad uppgradering av Jeeves ERP hos Willab Garden

I mer än 30 år har Willab Garden AB uppfyllt växthus- och uterumsdrömmar. Det startade med idén att sälja växthus på postorder till privatpersoner och har under åren blivit till ett marklandsledande företag med butiker och e-handel i Sverige, Norge och Danmark samt e-handel i Finland.

Willab Garden använder sig av affärssystemet Jeeves ERP och när det var dags för uppgradering föll valet på ZeeU. Vi tog chansen att ställa några frågor om hur uppgraderingen gick till Willab Gardens IT-projektledare, Linda Lindberg.

Du var projektansvarig från er sida – vad innebar det för dig?
– För mig innebar det bland annat att tidsplanerna projektet tillsammans med ZeeU. Alltså planera och samordna regelbundna avstämningsmöten med våra partners i projektet, tillsätta och organisera vår interna testgrupp och stötta dem genom testerna samt stämma av med dem löpande för att lösa eventuella problem de stötte på genom att informera och lämna över till rätt resurs, antingen internt eller hos ZeeU, för åtgärd.

Uppgraderingen var den andra Willab Garden har gjort i samarbete med ZeeU.

– Första gången var egentligen mer omfattande då vi samtidigt flyttade hela vår IT-miljö. Men eftersom allting flöt på bra då kände vi oss trygga med att göra även denna uppgradering med ZeeU. Vi har ett bra och nära samarbete med ZeeU på löpande basis och känner stort förtroende för deras konsulter.

Första dagen efter go-live av uppgraderingen rapporterades åtta fel varav endast ett var av kritisk karaktär. Det var inga driftstopp och merparten av felen blev lösta under samma dag.
– För våra normalanvändare är det än så länge inga större förändringar efter uppgraderingen. Vi har fortsatt med den klassiska klienten och gjorde en 1:1-uppgradering, det vill säga vi inte aktiverade någon ny funktionalitet i samband med uppgraderingen. Vår plan framåt är att introducera Desktopklienten samt jobba vidare med produktkonfiguratorn som i version 6 har stöd för paket och strukturer vilket vi saknat tidigare.

Som avslut lyfter Linda Lindberg ZeeU som leverantör.
– Är det något jag vill lyfta just i detta projekt så är det hur snabba ZeeU hela tiden var på att återkoppla och åtgärda upptäckta fel under testerna. Vi hade en otroligt tight tidsplan men tack vare god planering och täta avstämningar behövde vi inte revidera tidplanen eller skjuta på go-live.

Willab Garden fortsätter växa och lanserade under februari sin e-handel även i Tyskland. De erbjuder dessutom numera bokade möten i alla butiker, både på plats och digitalt via Teams.

Business Central – olika användare

Funderar du på att byta eller har du kanske redan bytt affärssystem till Business Central? Då har du kanske också redan läst igenom våra tips och tricks, guider om varför Business Central är ett bra system och om varför du ska uppgradera NAV om det är det du använder. Den här gången passar vi på att förklara vilka olika typer av licenserade användare det finns i Business Central (ja, det finns faktiskt flera) och vad dessa innebär.

Essentials
Den här rollen innehåller den grundfunktionalitet som de flesta företag i allmänhet behöver. Den innebär tillgång till bland annat sälj och marknad, finans, inköp och en del andra grundläggande moduler. Om ditt företag däremot jobbar med tjänster eller stora lager som utgår från systemkalkyleringar – är Premium ett bättre val.

Premium
Precis som det redan hintats om i föregående stycke är Premium rätt val om du behöver tillgång till all funktionalitet som erbjuds inom Business Central. Du får då tillgång till allting som ingår i Essentials, men också Service Management och hela tillverkningsmodulen.

Team Member
Utöver de två olika licenserna Essentials och Premium finns Team Member som ett ytterligare tillval. Det är den billigaste, men också klart mest begränsade användartypen. Den här fungerar om en anställd bara behöver tillgång till ett fåtal moduler eftersom användartypen saknar en del funktioner – som bland annat bokföra och skapa försäljningsorder.

Frukostseminarium med Exsitec

Var
Göteborg eller Teams 8/3

Tid
Frukost 8.00-8.30
Seminarium 8.30-10.00

Är du less på långa fakturahanteringsprocesser, höga kostnader och känslan av dålig koll?

Tillsammans med Exsitec kommer vi hålla frukostseminarium och prata om hur du får koll på företagets uppgifter, minskar kostnader och automatiserar fakturahanteringsprocessen med hjälp av Medius Spend Management Suite och Medius AP Automation. Vi kommer köra i Göteborg men det finns även chans att delta via Teams om man inte kan vara med på plats.

Det kommer bjudas på trendspaning inom Source to Pay, demos, referenscase med en kund som har bytt från Jeeves e-Attest till Medius AP Automation – och självklart frukost.

Vi ses där!

(Jönköping och Malmö är inställda pga för få anmälningar)

Vill du veta mer om Exsitec eller Medius?

Registrera försäljningsorder i Outlook

Använder du Business Central och arbetar i Office365?

Då finns det en hel del kopplingar och tricks man kan ta del av i och med att båda är del av Microsoftfamiljen. Ett exempel är att registrera försäljningsorder i Business Central direkt från Outlook. Integrationen innebär att man kan sköta beställningar du fått via Outlook direkt därifrån och samtidigt få det uppdaterat parallellt i Business Central.

Säg att du har fått en beställningsförfrågan från en kund via Outlook. I mailet står vilka produkter kunden önskar beställa. Genom att klicka på Business Central-tillägget i Outlook (du hittar det i den övre menyn till höger när du skriver ett mail) ser du information om kunden. Här kan du även redigera information om kunden utöver registrera order. För att registrera just en order klickar man vidare och väljer ”Nytt” och sedan ”Förs.order”.

Därifrån ser du en lista med förslag på artiklar som stämmer överens med produkterna kunden hade i mailet. Klicka i artiklarna som du vill registrera i orden och godkänn sedan. Ordern är nu registrerad i både Outlook och Business Central. Eventuella ändringar som gjordes på kunden finns nu också registrerade i systemet.

Du kan även se vår korta informationsfilm om hur du använder Outlook med Business Central nedan.

Öppna och Redigera i Excel

Använder du Business Central och arbetar i Office365? Då finns det en hel del kopplingar och tricks man kan ta del av i och med att båda är del av Microsoftfamiljen. Två exempel på dessa funktioner är ”Öppna i Excel” och ”Redigera i Excel”.

Precis som namnen avslöjar handlar det om att hämta ner data från Business Central till Excel. ”Öppna i Excel” hämtar ner datan i ett Excel-dokument där den visas precis som i Business Central även om du har egna filter på. Därifrån kan man dela, analysera och redigera efter behov. Däremot kan man inte ändra datan i Excel-dokumentet och sedan publicera det i Business Central.

Vill man istället redigera i Excel och sedan publicera ändringarna i Business Central ska man istället använda sig av ”Redigera i Excel”. De första stegen fungerar precis som ”Öppna i Excel” där datan exporteras från Business Central till Excel-dokumentet men istället för att främst analysera eller dela – används ”Redigera i Excel” för att uppdatera eller analysera datan utan några tilläggsprogram. Genom att redigera cellerna i den hämtade listan och sedan välja åtgärden ”Publicera” skjuts dina förändringar tillbaka på samma sätt som om du hade redigerat informationen direkt i affärssystemet. På samma sätt kan du använda funktionen ”Uppdatera” för att hämta om informationen.

Detta fungerar på flertalet listor i Business Central. Viktigt att notera är att just dessa funktioner endast fungerar om du kör Excel lokalt i Windows.

Se även vår korta informationsfilm om hur du använder ”Öppna”- och ”Redigera i Excel”.

Kundreportage med GSL

Gustafsson’s Sport & Leisure Konfektion, eller GSL förkortat, startades 1997 med rötterna i tennis, Fred Perry och den svenske tennisspelaren Magnus ”Gusten” Gustafsson. Starten var som distributör av varumärket Fred Perry på den svenska marknaden men sedan dess har företaget växt till en varumärkesförvaltare med en bred portfolio av både lokala och internationella varumärken.

Vi tog tillfället i akt och passade på att fråga Karin Vesterlund, GSLs Supply Chain Coordinator, tre snabba frågor med lite extra fokus på integrationen mot nShift som enkelt låter dig sköta fraktprocessen inifrån Jeeves.

Hur fungerar nShift för er?
– nShift fungerar bra via vårt affärssystem Jeeves. I samband med att vi skriver ut följesedel till kunden skriver vi även ut en fraktetikett. Förut gjordes detta separat i ett annat system, så här sparar vi en massa tid.

Hur tycker ni samarbetet med ZeeU fungerar?
– Jag tycker det fungerar bra! Alltid snabba svar och pedagogiska genomgångar om hur det nya skall fungera.

Vad händer härnäst för GSL?
– Vi fortsätter arbeta mot att bli Skandinaviens främsta varumärkesförvaltare!

Vill du veta mer integrationen mellan Jeeves och nShift?