Jeeves Security Manager

Område
General

Pris
Ingår i Jeeves-licensen
Behöver du hjälp att sätta upp den? Vi hjälper dig!

Kontaktperson
Mathias Ristl
mathias.ristl@zeeu.se

Säkerhet är grundläggande för företagets framgång och integritet.

Trots detta har många företag inte koll på säkerheten i Jeeves. Med Jeeves Security Manager, även kallad säkerhetshanteraren, har du verktyget som säkrar upp ditt ERP och bevarar din företagsintegritet. Bäst av allt? Säkerhetshanteraren ingår redan i din licens!

Säkerhet och effektiv behörighetshantering

Precis som du skulle skydda ditt fysiska företag med stängsel, larm och andra säkerhetsåtgärder, är det lika viktigt att säkerställa digital säkerhet. På många företag är olika säkerhetsprotokoll på plats men när det gäller företagets mest värdefulla resurs – information som lagras i Jeeves ERP – glöms säkerheten ofta bort.

Oftast visar det sig på många företag att det är enkelt att komma åt känslig information. Allt som krävs är ett lösenord eller en förkonfigurerad dator. Kundinformation, affärshemligheter, ekonomiska data – allt kan finnas tillgängligt.

Jeeves Security Manager – skydda och effektivisera ditt system

Med säkerhetshanteraren har du verktyget som behövs för att säkra ditt Jeeves ERP och bevara din företagsintegritet. Det är enkelt att sätta upp säkerhetsgrupper och hantera användarroller i ditt affärssystem. Detta gör det möjligt att kontrollera åtkomst och behörigheter på ett intuitivt sätt.

Fördelar med Jeeves Security Manager

Enkelt att använda, kraftfulla resultat

Säkerhetshanteraren erbjuder en intuitiv användarupplevelse, med möjligheten att ställa in tillstånd för meny- och skärmtillgång. Du kan även övervaka specifika händelser som skapande, läsning, uppdatering och radering. Allt detta utan att göra störande förändringar i din databas. Skydda ditt företag, din information och optimera ditt arbetsflöde med Jeeves Security Manager.

Vill du veta mer?

Kontakta Mathias på mathias.ristl@zeeu.se så hjälper han dig vidare i processen att få igång säkerhetshanteraren.

Power BI

Område:
General

Pris:
Från 4-5 timmar per rapport
Kontakta oss för mer info

Kontaktperson:
Jack Mortimer
jack.mortimer@zeeu.se

Power BI har länge varit i ropet och nu kan du även kombinera det med Jeeves för en svårslagen kombination.

Samla din data, få ut smarta och snygga rapporter och ge dig själv lyxen att göra din data lättillgänglig.

Just nu har du även chansen att testa våra rapporter i er egen miljö med er data utan kostnad.

Det finns flera olika paketeringar för flera områden som:

Paketeringarna utgår från er egna databas, påverkar inte driftsmiljön, kör uppdateringar under natten (dagtid för vissa, använder en namnstandard som underlättar rapportdesign och kan nyttjas för andre verktyg som SSRS och Excel.

Installationskostnad debiteras med 3h (datalager samt rapporter). För resultaträkning tillkommer 2h (mappning resultaträkning mot kontoplan).

Vill du veta mer? Kontakta oss direkt eller se vårt webinar för mer info.

Område:
General

Pris:
Offert

Kontaktperson:
Jonas Andersson
jonas.andersson@zeeu.se

En nyinstallation av Jeeves version 6 – som innebär en uppfräschning av design, nya funktioner och uppsättning.

Då många Jeeves-installationer är över 10-20 år gamla, har mycket förändrats i användarnas organisation under tiden. Jeeves har i många fall anpassats under denna tid och mycket av anpassningarna och data är inte längre relevant. En nyinstallation innebär en uppfräschning av design, nya funktioner och uppsättning.

ZeeU ReNew innebär en nyinstallation av Jeeves version 6 på nya servrar. Väsentlig grunddata och transaktioner migreras över från befintlig Jeeves-version samt de anpassningar, tillagda program, tabeller och fält som behöver lyftas över.

Hur fungerar projektet?

Timekeeper

Område:
General

Pris:
Offereras

Kontaktperson:
Kristian Gånge
kristian.gange@zeeu.se

Undvik att arbeta dubbelt och underlätta tidrapporteringen – från både kunder och anställda.

ZeeU har nu utvecklat en integration som för över data direkt från TimeKeeper för att du enklare ska kunna registrera tidrapporteringar utan att behöva arbeta dubbelt. Håll koll på både tider som ska faktureras till kund och tid som ska bokföras som kostnader.

Timekeeper interagerar med Jeeves och samlar tider och projekt på samma ställe. Aktuella tidrader rapporteras i TimeKeeper och skapas direkt som en rad i Jeeves. Dessa tidrader delas upp i två kategorier, aningen tid som ska faktureras till kund eller tid som ska bokföras som kostnad. Personal registrerar sin tid i TimeKeeper med hjälp av olika koder för olika typer av arbete och är kopplade till en specifik roll.

Fördelar och funktioner

ZeeU Refresh

Säkerställ dataintegritet och prestandaförbättring med ZeeU Refresh!

Område:
General

Pris:
Offert

Kontaktperson:
Olof Ryttarson
olof.ryttarson@zeeu.se

Har du problem med att din Jeeves-databas är översvämmad av gammal och onödig data? Med ZeeU Refresh kan du rensa din databas på ett effektivt och kontrollerat sätt, samtidigt som lagkrav om datalagring är uppfyllda.

Vad får du ut av ZeeU Refresh?

Anpassad datarensning

Lösningen erbjuder avancerade funktioner för att ta bort gamla data från Jeeves, men med noggranna kontroller. Du kan alltså vara säker på att viktig information bevaras enligt gällande lagkrav. Vill du ta bort specifik data? Du kan enkelt ange kundnummer eller artikelnummer för att ta bort relevanta transaktioner och du kan även rensa enskilda kundordrar och -fakturor.

Effektiv datahantering

Den rensade datan överförs till interimstabeller som sedan exporteras till ditt data warehouse innan de tas bort från Jeeves-databasen. Detta minskar volymen av onödig data och förbättrar systemets prestanda.

Födelar

Hur fungerar projektet?

Vi börjar med att skapa en säker kopia av din produktionsdatabas i en särskild miljö för rensning och tester. Efter att ha analyserat stora och anpassade tabeller genomför vi en noggrann rensning. Vi använder Jeeves standardrensningsfunktioner och har även implementerat egna rensningsfunktioner. Vi möjliggör arkivering av den rensade datan i historiktabeller så att den fortfarande kan nås för beslutstöd och analyser.

Med ZeeU Refresh kan du säkerställa att din Jeeves-databas är i toppskick, både vad gäller prestanda och datakvalitet!

Vill du veta mer?

Kontakta Olof på olof.ryttarson@zeeu.se så hjälper han dig vidare.

ZeeU restAPI

Område:
General

Pris:
Från 1500 kr/månad

Kontakperson:
Mikael Asklid
mikael.asklid@zeeu.se

Standardiserat API för att förenkla integration mot Jeeves

Nu lanserar vi ett dokumenterat/standardiserat API som är baserat på REST (Representational State Transfer). Med detta nya API kan integrationer byggas snabbare mot Jeeves. 

Exempel på tillämpningar:

För en teknisk beskrivning av framtaget REST API, kontakta Mikael( mikael.asklid@zeeu.se ), eller via kontaktformuläret nedan:

ZeeU NotifyMe

Område:
General

Pris
990 kr/månad
+ installation
Möjlighet till testperiod

Kontaktperson
Mikael Asklid
mikael.asklid@zeeu.se

Låt ditt ERP informera dig! Hitta avvikelser i realtid och få resultaten sammanställda till din mail.

Jeeves har en utmärkt sökmotor, många av våra kunder använder den för att hitta avvikelser. Problemet i verksamheter är dock att detta oftast genomförs försent, man saknar då tiden att reparera avvikelsen.  

Med NotifyMe kan du få resultaten mailade direkt till dig med exakt den informationen du eftersöker. 

Hur fungerar det?  

ZeeU har utvecklat ett ramverk som skickar notiser till dig baserat på tidigare sökningar.  

Du uppdaterar detta själv – samt har full kontroll över dina notifikationer.  

NotifyMe skickar också notifikationer baserade på uppdateringar kring Jeeves standardtabeller och -program. Produkten inkluderas med fem standard sökoptimeringar för att enkelt komma igång och du bestämmer hur ofta samt vem som skall få informationen till sin mail.  

Låt helt enkelt Jeeves göra jobbet åt dig!

Notifikationer kan exempelvis vara 

Pris

Produkten får testas fritt i två månader. Dessutom ingår hjälp att komma igång med produkten.

Månadspris: 990kr/månad
Installationspris (efter eventuell testperiod): 5000kr

Innan hade vi svårt att få en tydlig överblick över den dagliga verksamheten men med NotifyMe får vi enkla rapporter och varningar när åtgärder behöver göras. Vi använder bland annat NotifyMe för att hålla koll på fakturering och försäljning, leveranser samt planeringsarbete.

Andreas Lalin, VD för GSAB och Invitrea

Vill du veta mer eller är du redo att lämna en intresseförfrågan? Klicka på någon av knapparna nedan: