ZeeU ExchangeRate

Område:
Financial

Pris:
15000 kr

Kontaktperson:
Jonas Andersson
jonas.andersson@zeeu.se

Hämta valutakurser direkt från Riksbanken direkt in i Jeeves.

Måndagen den 27 november 2023 implementerades flera förändringar när det gäller Riksbankens tjänst ”Sök räntor och valutakurser”. Detta innebar bland annat att ECB (Europeiska Centralbanken) blir ny källa och att valutakurserna därmed blir tillgängliga senare på dagen samt att ett nytt API lanserades. Syftet med det nya API:et är att förenkla för användare som automatiserat vill hämta räntor och valutakurser. Detta betyder även att det gamla API:et SOAP kommer att avvecklas helt efter en övergångsperiod på sex månader.

Vi har därför tagit fram ZeeU ExchangeRate (tidigare kallad Valutaimport). Produkten är kort och gott en modul för att dagligen och automatiskt läsa in valutakurser från Riksbankens senaste API (det som uppdaterades 27 november) i Jeeves och kan även konvertera kursen till annan basvaluta. Uppdateringen av produkten innebär även att den nu hanterar valutapåslag i aktuell valuta samt i procent. Den hanterar också ICT valutakurser och kalkylpris valutakurs samt sköts helt och hållet med Jeeves standardfunktioner (inga extra komponenter behöver alltså installeras).

Adyen

Område:
Financial

Pris:
Offereras

Kontaktperson:
Jonas Andersson
jonas.andersson@zeeu.se

Ta emot betalningar, skydda intäkterna och kontrollera ekonomin.

Adyen är en betalningstjänst som sammanställer bland annat kreditkort, swish, klarna i samma betalningsfil. Den tar emot betalningar, skyddar intäkterna och kontrollerar ekonomin. Plattformen hjälper företag att växa End-to-end-betalningar, data och hantering av medel i en samlad lösning.

ZeeUs integration läser in filen med automatik i Jeeves och matchar mot kundfakturor samtidigt som vi kan skicka tillbaka information om returer till Adyen.

Klarna

Område:
Financial

Pris:
Offereras

Kontaktperson:
Jonas Andersson
jonas.andersson@zeeu.se

En betalningslösning som gör det lättare att betala fakturor på ett och samma ställe och inom den tid som passar köparen.

Kunden kan välja att betala direkt, via faktura eller via delbetalning hos alla butiker som är kopplade till Klarna. För företag innebär den här lösningen ett enklare sätt för kunderna att handla.

Med ZeeUs integration kopplar du även direkt till Jeeves. Integrationen hämtar med automatik inbetalningar från Klarna och matchar dessa i Jeeves mot kundfaktura. Den levererar också tillbaka information till Klarna vid utleveranser från Jeeves så att fakturan frisläpps.

Integrationen kopplar samman båda systemen och ger dig koll på fakturor, inbetalningar och utleveranser. I och med kopplingen slipper du det manuella arbetet att matcha informationen i Jeeves och Klarna och friar upp mer av din tid.

SSRS-rapport

Område:
Financial

Pris:
5000 kr

Kontaktperson:
Jonas Andersson
jonas.andersson@zeeu.se

Lägg fram exempel på rapporter med info om schedulering.

Exempel på rapporter kan vara lagervärde, utförsel SCB och projektrapport.

Rensa prelminära anläggningsillgångar

Område:
Financial

Pris:
5000 kr

Kontaktperson:
Jonas Andersson
jonas.andersson@zeeu.se

Funktion för att rensa preliminära anläggningstillgångar.

Excel-query

Område:
Financial

Pris:
5000 kr

Kontaktperson:
Jonas Andersson
jonas.andersson@zeeu.se

Lägg fram exempel på databasfrågor som lagervärde inklusive FIFO och förfallna fakturor.

Excel-Queryn som bygger på Power Query med parametrar som celler.

Multibolagsverifikat

Område:
Financial

Pris:
15000 kr

Kontaktperson:
Jonas Andersson
jonas.andersson@zeeu.se

Skapa verifikat mellan bolag.

Produkten kan till exempel användas till fördelning av internkostnader.

Förbättringar SIE-export

Område:
Financial

Pris:
5000 kr

Kontaktperson:
Jonas Andersson
jonas.andersson@zeeu.se

Rensar databasen före skapande samt exporterar filen med spara-som-funktion.

Förbättringar – utbetalningsförslag

Område:
Financial

Pris:
5000 kr

Kontaktperson:
Jonas Andersson
jonas.andersson@zeeu.se

Möjlighet att låsa upp utbetalningsförslag samt möjlighet att makulera samtliga rader på förslaget.

Automatisk inläsning av återrapporteringsfiler

Område:
Financial

Pris:
15000 kr

Kontaktperson:
Jonas Andersson
jonas.andersson@zeeu.se

Läser in camt054-filer från banken, kör kvittensprogram och mailar ut information om status.