4 ERP-misstag och hur du undviker dem

Med vår erfarenhet inom implementation av ERP, men även utbildning/effektivisering hör och ser vi ofta förbättringsåtgärder som är relativt enkla. Det kan handla om en tidsplan som gått i stöpet eller att man är osäker på vilka funktioner i ERP-systemet du egentligen har nytta av. 

1. Spara tid på automatisering – Vid implementering av ERP-system ser vi att kunderna går miste om automatiseringsmöjligheter. Det är ofta en effektiv investering men du kan behöva lägga tid på det i starten. Vi lovar dock att detta kommer spara dig tid i längden! 

2. Underskatta inte den egna tidsåtgången – Förutom att sätta ihop rätt team vid införandet av systemet är det viktigt  att planera/avsätta tid för utbildning/testning utav sin ordinarie arbetstid. 

3. Lägg alltid tid på upplärning – Att lära sina medarbetare hur det nya ERP-systemet fungerar ger mycket tillbaka. Vi rekommenderar t ex också avstämningar någon gång om året där ni kan lära er nya funktioner efter en uppdatering. Med upplärning förhindrar du ert ERP-system från att bara bli ett dyrt Excelark. 

4. Begränsa åtkomsten – Ett annat vanligt misstag vi har identifierat är att man inte begränsar åtkomsten i sitt ERP-system. Detta kan göra så att alla i företaget ser allt, vilket inte alltid är att föredra.

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!