3 tips för en lyckad systemintegration!

Oavsett om det gäller ett nytt faktureringssystem eller ett nytt sätt för att tidrapportera, har vi några tankar om vad som kan vara viktigt att tänka på för en lyckad systemintegration. Dessa 3 tips kan hjälpa dig att snabbare komma in rätt från början. 

1.  Ha en tydlig strategi kring din information.  Se till så att endast nödvändig information integreras. Detta är både kostnadseffektivt och tidseffektivt under lång tid framöver, och håller ned kostnaderna för underhåll. 

2.   Automatisering & användarvänlighet. Hitta tidstjuvarna snabbt, är du exempelvis en av dem som kopierar långa exellistor? Lär dig istället direkt hur ditt nya system fungerar. Att få acces till data direkt från ditt ERP är tidseffektivt.

3.   Säkerställa säkerheten. Detta är en viktig del i kravspecifikationen, diskutera alltid vad du kan och måste göra för säkerheten med din leverantör. 

Kontakta ZeeU

Välkommen att kontakta ZeeU!