2022-01-28 : WEBINAR – SQL Server Reporting Services

Med ett gratis rapportverktyg och en webbportal – så kan ni skapa dokument eller rapporter inifrån Jeeves eller från webbportalen. Vi visar exempel på olika rapporter och hur ni enkelt kan skapa egna rapporter med Report Builder.